Vilka är vi?

Rivningsentreprenad är ett rivningsföretag
som är aktivt i Skåne region.
Vi erbjuder oss att utföra rivning, håltagning, sågning, sanering, golvslipning, bilning,grävning samt byggstädning.

Tjänster

Inom ramen för alla våra tjänster, finns
noggrant planeringsarbete med upprättande av rivningsplaner, tidplaner,
hållfasthetsberäkningar samt planering av
omhändertagande av rivningsmaterial.

Kontaktinformation

Besök
Lockarps Kyrkoväg 32
238 41 Oxie
Kontakt
Telefon: 040 – 944 966
E-post: info@riventreprenad.se