Vilka är vi?

Rivningsentreprenad är ett rivnings företag som är aktiv i Skåne region.
Vi erbjuder oss att utföra rivning, håltagning, sågning, sanering, golvslipning, bilning, grävning samt byggstädning. Vår stora erfarenhet har skapats genom ständig strävan efter den mest effektiva, minst miljöpåfrestande till en ekonomisk möjlig arbetsmetod. Genom vår yrkeserfarna personal och kvalitets tänkande i utförandeprocessen, kan vi utföra jobbet på ett säkert och
professionellt sätt. Vi följer utvecklingen av den bästa arbetsmetoden och utför därför arbetet med minsta möjliga buller och dammspridning. Arbetsmetoderna har blivit säkrare och effektivare med dagens
utrustning. Därför kan arbetet utföras på ett mer noggrann och hälsosamt sätt än för några år sedan. Med andra ord innebär detta ett rent, snyggt, och hälsosamt bygge.

Affärsidé

Vår affärsidé bygger inte på att vara billigast på marknaden, utan att ständigt ha jobb och folk i rörelse. Vi ser jobben och dess kontakter med entreprenörer som en framtids investering. Alla arbeten som vi utför skall medföra att kunden behåller sitt förtroende för oss som entreprenör, samt ger rekommendationer för fortsatta samarbete med nya kunder. Kvalite- och utförandetänkande av arbetsmetoden samt ständig uppdatering av modern utrustning är en av ståndpelarna i företaget.
Vi vill bara att du ska veta att oavsett…
• material
• hålform
• vägg
• golv eller
• tak

… så kan du, i samma stund som du kontaktat oss, sluta oroa dig & luta dig tillbaka. Låt våra rivspecialister göra jobbet, så kan du istället fortsätta med ditt!

Varför oss?

Rivningsentreprenad är för dig som vill anlita en flexibel entreprenör med ett kvalitetstänkande i utförandeprocessen och med bred kunskap. Vi erbjuder oss därför att utföra jobbet på ett smidigt och professionellt sätt till kundens belåtenhet och till humana priser.
Hitintills har inget objekt varit, varken för litet eller för stort för oss.
Vi är det företaget som ställer upp i vått och torrt, gott och ont!
Vi utför jobbet på bästa möjliga sätt, så varför nöja sig med mindre!
Kontakta oss gärna för ett ömsesidigt gott samarbete!

Kvalitetspolicy

Kvaliteten hos Rivningsentreprenad är den ständiga strävan efter att uppfylla kundens krav, behov, förväntningar och önskemål genom att:

-på de tjänster som vi anlitas att utföra, samt att rätt kvalitet alltid är den kvalitet som kunden beställt.
-på ett engagerat sätt arbeta för att skapa rätt förutsättningar, så att de ställda kvalitetsmålen
uppnås.
-ständigt utveckla organisationens kompetens som också är grunden för ett bra kvalitetsarbete.
-alla medarbetare skall omedelbart vidta nödvändiga åtgärder, då man upptäcker avvikelser samt
rapportera detta vidare så att fel kan undvikas i framtiden.

Vår styrka ligger i :
- Duktiga och erfarna medarbetare med kunskaper inom de olika arbetsområdena.
- Viljan att utföra arbetet på bästa möjliga sätt.
- Erfarenhet och kvalitetstänkande inom företaget, vilket borgar för din trygghet.

Miljöperspektivet

En av företaget viktigaste punkter är miljön. Den bör vi alla oavsett bransch värna om. Vår ambition är att följa kundens önskemål om miljöhänsyn då olika uppdrag utförs. För vår del handlar det inte bara om rivning och tippning av rivningsresterna, utan återvinningstänkandet genomsyrar hela vår rivningsprocess genom sortering av allt material i ett rivningsprojekt.
Kunderna skall kunna begära information om hur vi tar miljöhänsyn i varje enskilt fall samt hur vi i övrigt arbetar för en bättre miljö. Vi skall också uppmuntra kunder och leverantörer till att välja den bästa lösningen för ett bättre miljöval.

Kontakta oss

Rivningsentreprenad i Skåne AB
Lockarps Kyrkoväg 32
238 41 Oxie

Tfn: 040 – 944 966
E-post: info@riventreprenad.se

Vår styrka ligger i :

- Duktiga och erfarna medarbetare med
kunskaper inom de olika arbetsområdena.
- Viljan att utföra arbetet på bästa möjliga
sätt.
- Erfarenhet och kvalitetstänkande inom
företaget, vilket borgar för din trygghet.

Säkerhet i arbetet

-Alla våra anställda har genomgått “Heta arbeten” utbildning.

ID 06 & Sveriges Byggindustrier

Vi har avtal med byggnadsfacket samt
företagshälsovård

God ekonomi, låg risk

Vi har avtal med byggnadsfacket samt
företagshälsovård

Vi sponsrar