Tjänster

Inom ramen för alla våra tjänster, finns noggrant planeringsarbete med upprättande av rivningsplaner, tidplaner, hållfasthetsberäkningar samt planering av omhändertagande av rivningsmaterial.

Rivning

Vi river bl.a. en del av eller hela:
Golv
Väggar
Undertak
Fasad
Tak
VVS system
Ventilationssystem
El, data, tele, larm mm

Rivningsmaterialen kan bl.a. bestå av:
Gips
Siporex
Trä
Tegel
Betong
Granit
Osv…

Håltagning/sågning

Vi klarar alla sorters håltagning och sågning från minsta till största dimension. Vi utför borrning och sågning i granit, betong, tegel och Siporex med dimensioner på 10 mm och uppåt, och dessutom in alla tänkbara vinklar. Vi har bredd erfarenhet och utför alla olika typer av håltagnings- och sågningsarbeten:

Vägg- och golvsågningar
Dörr- och fönsteröppningar
Golvrännor och golvbrunnar
Bjälklags- och arbetsöppningar
Kärnborrning i golv, vägg och tak m.m.

Golvslipning/Mattstripper

Vi utför slipning av betonggolv med största noggrannhet och lämnar absolut inga limrester efter oss. Vi slipar ända ut i kanten med hjälp av kantslip.
Vi tar snabbt och effektivt bort alla slags mattor med hjälp av mattstripper. Rent och snyggt strimlas den gamla mattan upp även större ytor.
Vi river bort alla slags mattor från de mest skiftande typer av underlag.

Sanering

Här sätts tekniken på prov! Försiktighet och noggrannhet är det minsta man kan begära. Våra certifierade Sanerare utför allt från helsanering till punktsaneringar med påsteknik.

Vi utför alla typer av asbestsaneringar, eternitsaneringar. Vi omhändertar materialet effektivt i enlighet med alla gällande bestämmelser och svarar för
transport till slutbehandling. Våra sanerare för asbest har godkända asbestcertifikat.

Utlastning/byggstäd

Vid all Sågnings- och rivningsarbeten är det viktigt att rivningsmassor och byggavfall lastas ut på ett effektivt och miljömässigt sätt. Detta medför ökad åtkomligheten, samt att olyckor undviks, men även för allas trevnad.
Utlastningsarbetet har stor betydelse för hur själva rivningsarbetet fungerar. Om man arbetar i en välupprensad miljö flyter arbetet bättre samt att jobbet blir klart smidigare och snabbare. Vilket medför bättre kvalitet på det utförda rivningsarbetet, samt en kostnadsbesparing för beställaren.
Vi utför även byggstädning, slutstädning och finstädning.

Kontakta oss

Rivningsentreprenad i Skåne AB
Lockarps Kyrkoväg 32
238 41 Oxie

Telefon: 040 – 944 966
Epost: info@riventreprenad.se

Vår styrka ligger i :

- Duktiga och erfarna medarbetare med
kunskaper inom de olika arbetsområdena.
- Viljan att utföra arbetet på bästa möjliga
sätt.
- Erfarenhet och kvalitetstänkande inom
företaget, vilket borgar för din trygghet.

Säkerhet i arbetet

-Alla våra anställda har genomgått “Heta arbeten” utbildning.

ID 06 & Sveriges Byggindustrier

Vi har avtal med byggnadsfacket samt företagshälsovård.

God ekonomi, låg risk
Vi sponsrar